برگزاری دوره غریق نجات درجه۲ زیر نظر دانشگاه خوارمی

موارد آزمون تعیین سطح * استیل صحیح شنا * ٢٠٠ متر شنای آزاد در زمان  4 دقیقه * ١٠٠ متر شنای قورباغه در زمان

ادامه

حضور 3 دانشجو از پیام نور استان البرز در تیم ملی بسکتبال 3*3 دانشجویان ایران

اردوی اول تیم بسکتبال دانشگاه به عنوان تیم ملی دانشجویان ایران در سومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا 2017 مالزی – جمعه 18 فروردین 96

ادامه