کسب 3مدال توسط تکواندوکاران تیم پیام نور استان البرز در مسابقات قهرمانی کشور

کسب 1 مدال طلا 1 مدال نقره و 1 مدال برنز حاصل تکواندوکاران تیم پیام نور استان البرز در مسابقات قهرمانی کشور

ادامه