کلاس مربیگری و داوری شنا درجه 3 ویژه دانشجویان دانشگاه‌های استان البرز

هیأت ورزش‌های دانشگاهی استان البرز در نظر دارد یک دوره کلاس مربیگری و داوری شنا درجه 3 ویژه دانشجویان دانشگاه‌های استان البرز به میزبانی

ادامه